A-    A    A+
   mapa strony   |   e-Wokanda   |


Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę do internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której umieszczono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, posiada konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadający bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Standard bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu opisany jest w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, nr 130, poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim udostępniona jest pod adresem:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Ireneusz Sikora
Dokument z dnia: 16.03.2009
Dokument oglądany razy: 10 713
Opublikował: Ireneusz Sikora
Publikacja dnia: 14.12.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 
bip.gov.pl
mpips.gov.pl
KONTAKT

SD REJONOWY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

TEL. 62 592 61 00,
FAX 62 592 83 60,
E-MAIL: administracja@ostrow.sr.gov.pl